Krupka, Nové Modlany - odstranění kanalizační výusti TP48 a TP49

Krupka, Nové Modlany - odstranění kanalizační výusti TP48 a TP49
03.07.2017 – 30.06.2018
Odstranění výustí bude zajištěno vybudováním několika úseků nové kanalizace a dvou odlehčovacích komor.


Více o stavbě:

V Krupce – Nových Modlanech je část kanalizačního systému nezakončená na ČOV. Splaškové a dešťové vody jsou nyní odváděny bez přečištění dvěma jednotnými kanalizačními systémy. První v délce 525 metrů je veden podél Dlouhé ulice a zakončen výústí TP48 na levém břehu Krupského potoka. Druhý v délce 1841 metrů je veden Lindnerovou ulicí a zakončen výústí TP49 do bezejmenného přítoku Zalužanského potoka. Z hlediska legislativy jde o nežádoucí stav, který se SVS rozhodla odstranit. 

V rámci investiční akce SVS budou proto vybudovány dvě odlehčovací komory a několik úseků nové kanalizace v celkové délce 613,5 metrů. Bude k tomu použito potrubí z kameniny vnitřního průměru 500 mm v délce 17 metrů, vnitřního průměru 300 mm v délce 587 m a vnitřního průměru 150 mm v délce 9,5 m. Splaškové odpadní vody podchycené v odlehčovacích komorách budou odváděny novou kanalizací přes čerpací stanici odpadních vod Krupka – průmyslová zóna do stávajícího kanalizačního systému města Teplice, zakončenému na dostatečně kapacitní čistírně odpadních vod Bystřany. Odlehčené vody budou odváděny do stávající stoky a vypouštěny. Nevyužívané části stávajících stok budou v celkové délce 263 metrů zrušeny zaplavením cementopopílkovou směsí. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. července 2017. Stavební práce začnou v těchto dnech (29. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 3. prosince 2017. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 6. 2018.

Z hlediska charakteru investic jde o strategickou investici. SVS pro okres Teplice v roce 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies