Krupka, Nové Modlany - rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod

Krupka, Nové Modlany - rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod
19.07.2017 – 30.11.2018
Jedná se o stavební i technologickou rekonstrukci narušené ČSOV.


Více o stavbě
:

Stávající čerpací stanice odpadních vod situovaná v k. ú. Nové Modlany mezi silnicí I/13 a Zalužanským potokem byla uvedena do provozu roku 2004 v rámci akce Průmyslová zóna Krupka – Modlany při výstavbě splaškové kanalizace. Tvoří ji válcová dvouplášťová nádrž s vnitřním průměrem 3000 mm a výškou 6000 mm s využitelným objemem 20 m3. Na ČSOV přitékají odpadní vody z Průmyslové zóny Krupka a odlehčené odpadní vody od cca 440 obyvatel obytné zóny Nové Modlany. Jsou odváděny výtlakem do kanalizačního systému města Teplice s čištěním na ČOV Bystřany. Důvodem pro rekonstrukci je současný nedostatečný způsob založení plastové nádrže ČSOV, její nestabilita (posuny), která způsobila následnou částečnou destrukci samotné nádrže i vnitřního technologického vybavení - bortí se stěny nádrže, je nestabilní dno a již došlo i k poruše výtlaku. Navíc terén je zde podmáčený a hladina podzemní vody vystupuje až do výše terénu. 

V rámci investiční akce SVS bude stávající nádrž ponechána jako předsazená šachta k nové ČSOV Krupka PZ1. Zakrytá železobetonovou deskou a bude sloužit pro částečnou akumulaci usazenin. Původní čerpadla se použijí do nově budované nádrže ČSOV s objemem 20 m3. Do původní nádrže budou osazeny prefabrikované dno a skruže průměru 2500 mm a celkové výšky 6500 mm. Meziprostor mezi stávající vnitřní plastovou stěnou a vnější stěnou vsazených prefabrikovaných skruží bude vybetonován. Z nové ČSOV bude do Zálužanského potoka proveden bezpečností přepad včetně nového výustního objektu. Vedle nové nádrže bude umístěna suchá armaturní komora a na navýšeném terénu bude umístěn elektrorozvaděč.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 19. července 2017. Stavební práce začnou v půlce srpna a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 19. listopadu 2017. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies