Kryry, Tovární - rekonstrukce vodovodu

Kryry, Tovární - rekonstrukce vodovodu
22.06.2017 – 31.10.2018
Vyměníme dožilý a poruchový vodovod v celkové délce 368 metrů.


Více o stavbě:


Stávající vodovod v Tovární ulici je tvořen úseky potrubí z azbestocementu (167 m) a litiny (191 m), v obou případech o vnitřním průměru 125 mm. Je veden v asfaltové komunikaci ve správě SÚS Louny a města Kryry, v zámkové dlažbě a zeleném pásu v hloubce do dvou metrů. Jde o hlavní přítok pitné vody do města. Byl uveden do provozu roku 1970. Nyní je dožilý a poruchový, navíc z nevyhovujícího materiálu, proto SVS rozhodla o jeho výměně. V souběhu ve vzdálenosti 3 - 4 metry od vodovodu vedená kanalizace z roku 1990 je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu o vnitřním průměru 125 mm v celkové délce 368 metrů. Stavba bude provedena bezvýkopovou metodou berstlining (horizontální řízený podvrt, kdy dochází k zatažení nového potrubí stejného nebo většího průměru do potrubí stávajícího při jeho současném roztlačení). Součástí stavby je přepojení stávajících pěti domovních vodovodních přípojek na trase, rekonstrukce vystrojení armaturní šachty a napojení na navazující vodovodní řady. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 22. června 2017. Stavební práce začnou v polovině července a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 20. září 2017. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 10. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies