Lhota u Úštěku - rekonstrukce vodojemu

Lhota u Úštěku - rekonstrukce vodojemu
28.08.2017 – 30.09.2018
Vodojem projde stavebně - technologickou rekonstrukcí.


Více o stavbě:

Stávající vodojem slouží k akumulaci vody před spotřebištěm v Úštěku - Lhotě. Je situován jihozápadně od Úštěku na rozhraní lesa a pole, s přístupem po polní cestě. Voda je do něj čerpána ze studny Lhota – Úštěk S1. Jde o podzemní vodojem s kapacitou 20 m3 ze začátku 80. let minulého století. Je tvořen akumulační nádrží a armaturní komorou, z nichž každá má samostatný vchod s přístupem po žebříku. Technologické vystrojení vodojemu je původní, dožilé a zkorodované. Na stavební části se projevují důsledky stárnutí materiálů, vnitřní vlhkostní expozice a vnějších povětrnostních vlivů, zejména na kovových prvcích a betonu. Vodojem není napojen na el. síť. SVS rozhodla o rekonstrukci objektu, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících norem.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci vodojemu na p. p. č. 474 a 112. Bude vystavěn nový vodojem (systém HOBAS s akumulací) a stávající bude zbourán. SVS z důvodu malého spotřebiště zmenší kapacitu vodojemu na 2 x 5 m3. Co se týče technologie, bude použito potrubí z nerezové oceli a armatury z tvárné litiny. Bude vyměněno trubní vedení (přítokové, odběrné, výpustné, přelivné) za použití potrubí z polyetylénu o průměrech 160, 110 a 90 mm v celkové délce 215,2 metrů. Dojde k výměně elektroinstalace. Nově budou z čerpací stanice telemetricky s využitím fotovoltaického panelu přenášena data na dispečink. Stavba zahrnuje i terénní úpravy a nové oplocení.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 28. srpna 2017. Stavební práce budou zahájeny během září (závislé na termínu dodání sklolaminátové nádrže vodojemu) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 28. prosince 2017. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 9. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 86 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies