Lhotka nad Labem – rekonstrukce vodovodu

Lhotka nad Labem – rekonstrukce vodovodu
15.10.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 340,2 metrů.


Více o stavbě:

V části obce se nachází vodovodní řad z litiny průměru 60 mm, který byl uveden do provozu v roce 1934. Řad je zarostlý, inkrustace představuje cca 30 – 40 %. Dále je zde vodovodní řad z oceli DN 25 mm, rovněž z roku 1934, který vykazuje silnou vnitřní inkrustaci. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce uvedených úseků vodovodu ve stávající trase. Rekonstrukce je navržená z polyetylenového potrubí PE100 RC+ DN/OD 90 SDR17/PN10 PAS1075 – typ2 v celkové délce 309,7 metrů a PE100 RC+ DN/OD 63 SDR11/PN16 PAS1075 – typ2 v celkové délce 30,5 metrů. Součástí rekonstrukce vodovodu je přepojení vodovodních přípojek v počtu 33 ks.

Vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. října 2018. Stavební práce začínají v těchto dnech (od 17. října 2018) a podle smlouvy o dílo mají být dokončeny do 30. listopadu 2018. Stavba je koordinována s pokládkou inženýrské sítě ve správě ČEZ (NN) a obce (VO).

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 116 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies