Liberec, dolní centrum - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Liberec, dolní centrum - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
04.04.2017 – 31.08.2018
Jedná se o souběžnou rekonstrukci dožilé kanalizace a inkrustovaného vodovodu v lokalitě dolního centra, v asfaltových a dlážděných místních komunikacích Lucemburská, Vrabčí, Na Svahu, Na Příkopě, Na Poříčí a Bednářská, a v nezpevněných plochách mezi ulicemi Širokou, Resslovou a Vrabčí.


Více o stavbě:

V uvedených ulicích je jednotná kanalizace tvořena úseky vesměs neznámého stáří, z různých materiálů a profilů – beton vnitřního průměru 300, 400 a 500 mm, zdivo obdélníkové 600/900 mm a zdivo čtvercové 600 a 400 mm. Jak prokázala kamerová prohlídka tam, kde bylo možné kamerou projet, jsou stoky staticky narušené, se silným obrusem stěn, popraskané a s netěsnými spoji. Vodovodní řady v uvedených ulicích jsou z oceli vnitřního průměru 100 mm (z roku 1902) a z litiny vnitřního průměru 100 mm (z roku 1954). Jsou dožilé, inkrustované a poruchové, proto SVS rozhodla o souběžné rekonstrukci kanalizace a vodovodu. 

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 412 metrů a vnitřního průměru 400 mm v celkové délce 175,7 metrů – celkem jde o 587,7 metrů kanalizace. Pro vodovod bude použito potrubí z tvárné litiny vnitřního průměru 100 mm v celkové délce 823 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 31 domovních vodovodních a 57 kanalizačních přípojek, jakož i napojení na stávající navazující řady a stoky. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba SVS bude rozdělena do let 2017 – 2018 podle požadavků města a v koordinaci s jeho naplánovanými akcemi k obnově povrchů komunikací. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. dubna 2017. Stavební práce začínají právě v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu má být letošní etapa dokončena do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 31. srpna 2017. Obdobně proběhne v roce 2018 druhá etapa prací, které mají být dokončeny nejpozději do 31. srpna 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114 milionů korun bez DPH. 

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 54 úpraven vody, 994 vodojemů, 8982 km vodovodů (bez přípojek), 192 čistíren odpadních vod a 3954 km kanalizace (bez přípojek). Prioritou SVS je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: jiri.hladik@svs.cz

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies