Liberec, Energetiků – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Liberec, Energetiků – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
29.06.2018 – 31.07.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 189 metrů a vodovodu v délce 188 metrů.


Více o stavbě:

V ulici Energetiků se nacházel vodovodní řad z litiny průměru DN 100 mm, uvedený do provozu v roce 1954. Potrubí bylo zastaralé, inkrustované a poruchové. V souběhu s vodovodem byla vedena kanalizace z betonu DN 300. Kamerová prohlídka prokázala špatný technický stav stoky, která byla zkorodovaná, s netěsnými spoji, tvořily se kaverny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

V rámci stavby byla provedena rekonstrukce stávajících úseků stoky s použitím kameninových trub hrdlových DN 300, vč. přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí.

Rekonstrukce vodovodního řadu byla provedena v celé délce z polyetylenového potrubí PE 100RC d110.

Investorem stavby byla SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 29. června 2018. Dle smlouvy o dílo měla být stavba dokončena do 30. září 2018. Dokončení vodohospodářské části díla proběhlo v předstihu, nyní navazuje investiční akce města Liberce.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 79 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies