Liberec, U Podjezdu - rekonstrukce vodovodu

Liberec, U Podjezdu - rekonstrukce vodovodu
02.05.2018 – 31.10.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 170 metrů.


Více o stavbě:

V ulici U Podjezdu se nachází vodovodní řad z litiny průměru DN 80 mm z roku 1954. Potrubí je zastaralé a zkorodované. Z toho důvodu rozhodla SVS o jeho rekonstrukci, spolu s ohledem na stavby dalších investorů – ČEZ Distribuce a statutární město Liberec.

V rámci rekonstrukce bude stávající vodovodní řad nahrazen vodovodem z vysokohustotního polyetylenu PE-HD d90 v délce 170,00 m. Většina stavby bude prováděná bezvýkopovou technologií a zbývající části budou realizovány pokládkou potrubí do otevřeného výkopu. Celková délka úseků realizovaných bezvýkopovou technologií je 138,7 m, délka úseků realizovaných v otevřeném výkopu je 31,3 m. V trase vodovodu bude přepojeno celkem 6 ks stávajících vodovodních přípojek DN 25.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena 2. května 2018. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 30. června 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 10. 2018.

Rekonstrukce vodovodu je koordinována s ČEZ Distribuce, a. s., se statutárním městem Liberec, které bude provádět obnovu povrchu komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 79 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies