Liberec, Preslova - rekonstrukce vodovodu

Liberec, Preslova - rekonstrukce vodovodu
15.05.2018 – 30.10.2018

Více o stavbě:

V ulici Preslova se nachází vodovodní řad z litiny průměru DN 70 mm z roku 1954. Potrubí je zastaralé, zkorodované a poruchové. Z toho důvodu rozhodla SVS o jeho rekonstrukci. Uprostřed ulice se nachází mostek, který statutární město Liberec plánuje zrekonstruovat spolu s obnovou povrchu komunikace.

V rámci rekonstrukce bude stávající vodovodní řad nahrazen vodovodem z vysokohustotního polyetylenu PE-HD d63 v celkové délce 150 m. Stavba bude prováděna po úsecích. Většina stavby bude prováděná bezvýkopovou technologií a zbývající části budou realizovány pokládkou potrubí do otevřeného výkopu. Předpoklad úseku realizovaného bezvýkopovou technologií: km 0,0114 - 0,1438 v celkové délce 132,4 m. Součástí stavby bude přepojení 9 ks vodovodních přípojek na nový řad a osazení hydrantů.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena předáním staveniště 15. května 2018. Vlastní stavební práce začnou ve 21. týdnu. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 10. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 79 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies