Liberec, Vítězná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Liberec, Vítězná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
13.04.2017 – 30.10.2018
Souběžná rekonstrukce dožilé kanalizace a inkrustovaného vodovodu, na které je připojeno cca 100 obyvatel.


Více o stavbě:


Ve Vítězné ulici je kanalizace z betonu vejčitého profilu 900/600 mm. Stoka neznámého stáří je uložena v hloubce až 5,5 metru. Jak prokázala její kamerová prohlídka, je ve velmi špatném technickém stavu, mechanicky obroušená, popraskaná, chybí střepy a jsou netěsné spoje. Vodovodní řady ve Vítězné ulici vedou pitnou vodu z vodojemu Jizerský do dvou distriktních oblastí – Hokejka a Nemocnice. Jsou z litiny vnitřního průměru 250, 225, 125 a 100 mm. Pocházejí vesměs z roku 1954 a dnes jsou dožilé, inkrustované a poruchové. SVS proto rozhodla o souběžné rekonstrukci kanalizace a vodovodu, vedených v místní komunikaci. 

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito sklolaminátové potrubí vnitřního průměru 800 a 700 mm v celkové délce 138 metrů a potrubí z kameniny vnitřního průměru 300 mm pro propoje. Pro vodovod bude použito potrubí z tvárné litiny vnitřního průměru 250 a 100 mm v celkové délce 695 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, rekonstrukce revizních šachet a napojení na stávající navazující řady/stoky. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu. Vzhledem k hloubce uložení kanalizace nebude vodovod uložen do společného výkopu, ale nejprve bude provedena rekonstrukce kanalizace a poté rekonstrukce vodovodu. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. dubna 2017. Stavební práce probíhají a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2017. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto, stavba dokončena k 30. 10. 2018.

Stavba SVS bude provedena v časové koordinaci s naplánovanými akcemi dalších subjektů: s rekonstrukcí plynovodu společnosti innogy, s Dopravním podnikem, který plánuje na květen – červenec výluku tramvajové trati v křižující Masarykově ulici a s investiční akcí města k obnově povrchu komunikace Vítězná. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies