Liberec, Volgogradská – rekonstrukce vodovodu – 2. etapa

Liberec, Volgogradská – rekonstrukce vodovodu – 2. etapa
09.04.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodních řadů v celkové délce 1016,6 metrů.


Více o stavbě:

V rámci této stavby navazujeme na I. etapu. Předmětem rekonstrukce jsou stávající dožilé úseky vodovodu, jedná se o litinový řad z roku 1954 v délce 545 metrů, potrubí je inkrustované a poruchové. Další úsek představuje litinové potrubí průměru DN 100 v délce 223 metrů a DN 60 v délce 548 metrů, oba řady uvedené do provozu roku 1928 jsou rovněž dožilé a poruchové. Poslední úsek určený k rekonstrukci je potrubí z oceli průměru DN 70 z roku 1902, které je rovněž vzhledem ke stáří již dožilé, inkrustované a poruchové.

V rámci rekonstrukce budou vyměněny stávající vodovodní řady v úseku od křižovatky s ul. Čerchovská ke křižovatce s ul. Kubelíkova, v celkové délce 1016,6 metrů. Součástí rekonstrukce je i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek a odbočných řadů. Rekonstrukce vodovodních řadů bude provedena z polyetylenového potrubí PE 100RC d110. V celé délce se předpokládá provádění otevřeným výkopem, potrubí bude uloženo do samostatného výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 9. dubna 2018. Zhotovitel následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

V těchto dnech statutární město Liberec provádí frézování stávajícího povrchu. Vlastní výkopové práce zahájí zhotovitel začátkem května 2018. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 8. října 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 79 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies