Libouchec, Knínice - rekonstrukce vodovodu

Libouchec, Knínice - rekonstrukce vodovodu
21.08.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 356,7 metrů.


Více o stavbě:

V Knínicích, od sjezdu ze silnice III/25361 po vodojem Knínice-Libouchec se nachází vodovodní řad z litiny průměru DN 80 z roku 1914. Vodovod je zarostlý inkrusty a zvětšuje se počet poruch, proto SVS rozhodla o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce původního vodovodního řadu za nové potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD (DN/OD) 90. Vodovodní řady budou položeny v komunikaci a zeleni. Na své trase vodovod dvakrát kříží vodoteč. V rámci stavby dojde k pokládce nového řadu v celkové délce 356,7 metrů, vč. přepojení domovních přípojek a přepojení napojených řadů.

Na připojení k novému nadzemnímu hydrantu bude použito PEHD (DN/OD) 90 v celkové délce 3,5 m. Profil stávajícího vodovodního řadu bude nahrazen potrubím se stejným profilem. Trasy vodovodů jsou vedeny ve stávající trase na stávajícím pozemku. Stavba bude provedena otevřeným výkopem.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 21. srpna 2018. Stavební práce začnou dle předpokladu ve 38. kalendářním týdnu, v tuto chvíli čekáme na vydání výkopového povolení. Podle smlouvy o dílu má být stavba dokončena nejpozději do 30. listopadu 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 113,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies