Litoměřice, ČOV - instalace mostové váhy

Litoměřice, ČOV - instalace mostové váhy
14.06.2018 – 15.10.2018
Předmětem stavby je vybudování mostové váhy na ČOV Litoměřice.


Více o stavbě:

V roce 1995 byla uvedena do provozu čistírna odpadních vod Litoměřice. Tato čistírna pracuje na principu mechanicko-biologického čištění s odstraňováním dusíku a fosforu. ČOV Litoměřice s kapacitou 97 978 ekvivalentních obyvatel čistí odpadní vody z Litoměřic, Lovosic, Terezína, Pokratic, Trnovan, Miřejovic, Sulejovic, Velkých Žernosek, Píšťan, Žalhostic, Mlékojed, Žitenic, Pohořan, a Skalice. Kromě odkanalizovaných oblastí jsou na ČOV přiváženy další odpady k zajištění jejich likvidace.

Předmětem stavby je vybudování mostové váhy na ČOV Litoměřice. Na základě nové legislativy vyvstala nutnost vybudovat nové váhy pro vážení odpadů navážených nákladními vozy na ČOV. Odpad lze spolehlivě vážit pouze na statických mostových vahách zabudovaných v úrovni terénu. Délka váhy je určena dle délky vozidel dopravující odpad na ČOV. Délka vah je 18 metrů. Váhy jsou samoobslužné. V souvislosti s realizací mostové váhy bude realizována i asfaltová manipulační plocha. V rámci vyrovnání terénních rozdílů budou realizovány opěrné stěny. Celý pozemek bude oplocen, vjezd na mostovou váhu bude posuvnou bránou dl. 10 m. Bude upraven i chodník na p.p.č. 2662/5, aby byl možný nájezd na mostovou váhu. Manipulační plocha bude odvodněna betonovými žlabovkami.

Specifikace váhy:

  • GRAVEX concrete, 18m váha se skládá ze dvou modulů 9m + 9m
  • Délka váhy: 18m
  • Šířka váhy:3m
  • Max. váživost: 30t/40t/50t/60t
  • Dílek stupnice:10kg/20kg

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 14. června 2018. Stavební práce začínají v těchto dnech (25. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 15. října 2018. 

Je to jedna ze staveb pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 116 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies