Litoměřice, Rooseveltova ul. a okolí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Litoměřice, Rooseveltova ul. a okolí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
11.05.2017 – 31.07.2018
Rekonstrukce nevyhovující kanalizace a vodovodu v centrální části města - v ulicích Rooseveltově, Osvobození, Žižkově, Sládkově, Pražské a Fügnerově, na které je připojeno cca 500 obyvatel.


Více o stavbě:


Stávající betonová kanalizace v uvedené lokalitě je tvořena úseky různých profilů a stáří: je vejčitého profilu 500/750 mm (z let 1908 až 1919), vejčitého profilu 400/600 mm (z roku 1935) a z malé části potrubím vnitřního průměru 300 mm (z roku 1970). Stoky jsou ve špatném technickém stavu, jak prokázala jejich kamerová prohlídka - zkorodované i přes 50 %, místy popraskané a s chybějícím dnem, v důsledku čehož vznikají kaverny. Kanalizační šachty jsou nedostatečně kapacitní a se zkorodovanými stupačkami. V souběhu s úseky kanalizace určené k rekonstrukci je v Pražské ul. vedený vodovod z litiny vnitřního průměru 300 a 200 mm (z roku 1975), který je v dobrém stavu. Úseky litinového vodovodu v dalších ulicích o vnitřním průměru 125, 100 a 80 mm (z roku 1935) jsou dožilé a poruchové. Stoky a řady jsou vedeny v místních asfaltobetonových komunikacích.

V rámci investiční akce SVS dojde k souběžné rekonstrukci dožilé kanalizace (v šesti dílčích stokách) a vodovodu (v pěti dílčích řadech). Pro kanalizaci se použije potrubí z kameniny vnitřního průměru 500 mm v celkové délce 259,82 metrů, vnitřního průměru 400 mm v celkové délce 310,32 metrů a vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 411,73 metrů – celkem 981,87 metrů kanalizace. Pro rekonstrukci vodovodu se použije potrubí z polyetylénu průměru 110 mm v celkové délce 529,47 metrů a průměru 90 mm v celkové délce 396,94 metrů – celkem 926,41 metrů vodovodů. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 49 domovních vodovodních přípojek, 133 kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, rekonstrukce kanalizačních šachet a propojení na navazující stávající řady/stoky. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 11. května 2017. Stavební práce v těchto dnech začaly a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do dvanácti měsíců od předání staveniště, tj. do 11. května 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 7. 2018.

Stavba je koordinována s akcemi města Litoměřice, SÚS a plynaři. Ve termínu 15. 5. – 31. 5. 2017 bude provedeno propojení z ul. Pražská do ul. Na Valech a propojení z ul. Osvobození do ul. Na Valech. Následně bude v termínu 2. 6. – 5. 6. 2017 provedena pokládka AB povrchu v celé ul. Na Valech (jedná se o investiční akci ŘSD a SÚS). Potom bude stavba přerušena cca do 31. 7. 2017 z důvodu objízdných tras a následně bude stavba pokračovat v ulici Rooseveltova a v okolí. Detaily časové realizace jednotlivých ulic budou průběžně upřesňovány zhotovitelem po dalších jednáních s městem Litoměřice. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 86 milionů korun bez DPH. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies