Litvínov, Mostecká, za zámkem - rekonstrukce vodovodu

Litvínov, Mostecká, za zámkem - rekonstrukce vodovodu
26.04.2018 – 31.10.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce 363 metrů vodovodu a 42 metrů kanalizace.


Více o stavbě:

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen několika úseky litinového potrubí průměru DN 100 až 250. Nejstarší úseky (DN 100 a 150) pocházejí z roku 1924, dále byl vodovod rozšířen o úsek DN 100 a 150 v roce 1965, a úsek DN 250 v roce 1972. Důvodem rekonstrukce je jak stáří řadů, tak plánovaná investiční akce města Litvínov v této lokalitě.

Kanalizace je zde provedena z betonu DN 500 a kamerová prohlídka ukázala, že je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje. Dojde však k rekonstrukci stávající kanalizační přípojky od stávající uliční vpusti na rohu křižovatky ul. Mostecká a U Zámeckého parku. Tato přípojka bude narušena výstavbou, z důvodu umístění cílové jámy protlaku, proto se počítá s rekonstrukcí kanalizace v délce 42 metrů.

Rekonstrukce bude probíhat v trasách stávajících řadů a bude provedena převážně výkopem, s použitím litinového potrubí průměru DN 80 až 150 v délce 323 metrů. Úsek pod vozovkou ulice Mostecká a pod trasou tramvajového dráhy Most – Litvínov bude proveden bezvýkopově metodou relining v délce 39,76 metrů.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 26. dubna 2018. Stavební práce začínají v těchto dnech. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 30. září 2018. 

Stavba je koordinována s městem Litvínov, které bude v lokalitě „za hotelovým domem“ po ukončení této stavby realizovat celoplošnou rekonstrukci parkoviště a zpevněných ploch.

Stavba je rozdělena na etapy. Etapa I. musí být dokončena nejpozději do 31. 8. 2018. Etapa II. musí být dokončena nejpozději do 30. 9. 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 10. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 161,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies