Lom, Loučná - rekonstrukce vodojemu

Lom, Loučná - rekonstrukce vodojemu
16.05.2017 – 30.06.2018
Bude provedena celková rekonstrukce, jež se dotkne stavební i technologické části vodojemu.


Více o stavbě:

Vodojem z roku 1989 slouží k zásobování pitnou vodou zejména pro východní část Loučné s panelovými domy. Voda je do něj dodávána z přívodního řadu z úpravny vody Meziboří. Vodojem tvoří vstupní prostor, podzemní armaturní komora a dvě akumulační nádrže o objemu 2 x 100 m3. U vodojemu je buňka s rozvodem elektrické energie. Objekt je ve špatném technickém stavu, protože se projevují důsledky stárnutí materiálů, vnitřní vlhkostní expozice a vnějších povětrnostních vlivů. Poruchy objektu sice nejsou havarijního rázu, ale mají negativní dopad na únosnost, použitelnost a trvanlivost objektu. SVS proto rozhodla o rekonstrukci objektu tak, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících norem. 

V rámci investiční akce SVS bude provedena celková rekonstrukce, jež se dotkne stavební i technologické části vodojemu. Stavební část zahrnuje rekonstrukci akumulačních nádrží (oprava stropů, stěn a podlah odstraněním degradovaných omítek a aplikace nových nátěrů - paropropustných, impregnačních, protiskluzových, aj.) a armaturní komory. Nad armaturní komorou bude postaven nový vstupní objekt. Dojde k realizaci opatření, která zajistí odvětrávání vnitřních prostorů. Dojde k instalaci žebříků a zábradlí z nekorodujících materiálů. Kolem objektu vodojemu bude postaveno nové oplocení. Budou provedeny nové vnitřní elektrorozvody. Co se týče technologie, bude vyměněna a doplněna technologie akumulačních nádrží, tj. vyměněno zkorodované a inkrustované potrubí, armatury, tvarovky a měřicí technika. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. května 2017. Stavební práce budou zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny šesti měsíců od předání staveniště, tj. do 16. listopadu 2017. Stavba SVS bude probíhat za provozu vodojemu s plánovanými krátkodobými odstávkami. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 6. 2018.

Je to jedna ze staveb pro okres Most, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 25 staveb o celkovém objemu investic 128 milionů korun bez DPH. Z hlediska charakteru investic jde o kombinaci strategické, legislativou vyvolané investice a obnovy majetku. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies