Louny, Husova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Louny, Husova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
27.06.2017 – 31.05.2019
Vyměníme úseky dožilé kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 250 obyvatel. Stavbu provedeme v koordinaci s plánovanou akcí města k obnově povrchu komunikace.


Více o stavbě:

Stávající betonová kanalizace v uvedené lokalitě pochází z roku 1930. Je tvořena úseky vejčitého profilu 900/1350 mm a 600/900 mm. Stoka je ve špatném technickém stavu, zkorodovaná místy nad 50 %, vykazuje díry ve dně a nevyhovující šachty.  Zároveň je nutné provést výměnu v souběhu vedeného litinového vodovodu vnitřního průměru (DN) 300 a 150 mm z roku 1960, který je poruchový. Kanalizace a vodovod jsou vedeny v asfaltobetonové komunikaci v hloubce až 4,5 metru.

V rámci investiční akce SVS bude provedena rekonstrukce pěti dílčích kanalizačních stok v celkové délce 392,27 metrů. Bude k tomu použito kameninové potrubí DN 600, 500, 400 a 300 mm pro výměnu v otevřeném paženém výkopu. Při rekonstrukci úseků vejčitého profilu 600/900 mm bezvýkopovou metodou berstlining bude do stávající stoky zatažen inverzní rukávec v celkové délce 127,99 metrů.

K rekonstrukci sedmi dílčích vodovodních řadů bude použito potrubí z litiny DN 300, 200, 150, 125 a 80 mm v celkové délce 696,49 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek na trase, napojení na navazující řady a stoky a zrušení části původního vodovodu a kanalizace zaplavením popílkem. Závěrem dojde k obnově povrchu v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 27. června 2017. Stavební práce začnou ve 35. týdnu a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. prosince 2018 s podmínkou, že v termínu 10. - 26. 6. 2018 musí být Husova ul. průjezdná z důvodu konání mezinárodní sportovní akce. Stavba SVS bude provedena v časové koordinaci s plánovanou investiční akcí města k obnově povrchu komunikace.

Dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 5. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies