Louny, Profesora Krátkého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Louny, Profesora Krátkého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
01.06.2018 – 01.10.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 105,72 metrů a vodovodu v délce 163,28 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází úsek vodovodu z litiny průměru DN 80 mm z roku 1960. Vodovodní řad je dožilý a inkrustovaný. Kanalizace je tvořena úsekem betonového potrubí DN 400 a úseky z kameniny průměru DN 200 a 250. Stoky byly uvedeny do provozu v roce 1972. Kamerová prohlídka prokázala, že potrubí vykazuje korozi nad 50 %, praskliny, a prorůstání kořenů. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci.

Rekonstrukci vodovodu tvoří 1 řad délky 163,28 metrů a tento řad bude proveden z litinového potrubí LT DN 80. Součástí rekonstrukce vodovodu je i přepojení přípojek. Rekonstrukci kanalizace tvoří 1 stoka. Stoka je navržena z kameniny DN 300 délky 105,72 metrů, v rámci stoky A budou rekonstruovány 4 ks kanalizačních šachet. Mimo stoku A budou navíc samostatně rekonstruovány ještě 3 ks kanalizačních šachet. Součástí rekonstrukce kanalizace je i přepojení a rekonstrukce přípojek. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 1. června 2018. Zhotovitel zajišťuje vytyčení inženýrských sítí, zřízení staveniště, a instalaci dopravního značení. 

Vlastní stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (24. týden). Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 1. října 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 162,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies