Louny - rekonstrukce vodojemu Čtyřlístek

Louny - rekonstrukce vodojemu Čtyřlístek
26.05.2017 – 31.10.2018
Rekonstrukce významného vodojemu, který pitnou vodou zásobuje dolní tlakové pásmo města Louny a řadu obcí ve směru na Libochovice.


Více o stavbě:


Vodojem Čtyřlístek byl na jižním okraji města postaven v roce 1973 vedle původního věžového vodojemu z roku 1936, který nyní slouží jako vysílač. Voda do Čtyřlístku je přiváděna z Vodárenské soustavy Přísečnice, z vodojemů Liščí vrch a Břvany. Jde o významný vodojem před spotřebištěm – je z něj dodávána pitná voda spodního tlakového pásma města Louny a do obcí Dobroměřice, Lenešice, Černčice, Vršovice, Oboru, Počedělice, Orasice, Volenice, Kystru, Radonice n. Ohří, Pátek, Stradonice, Chrastín, Slavětin, Blšany u Loun a Veltěže. 

Jde o zemní čtyřkomorový vodojem o objemu 4x1500 m3. Tvoří jej členitá budova ve tvaru čtyřlístku s podzemním podlažím s armaturní komorou a nadzemním podlažím, odkud jsou čtyři vstupy do jednotlivých kruhových akumulačních nádrží s vnitřním průměrem téměř 20 metrů. Je zde také umístěna malá vodní elektrárna. V roce 2012 prošla budova vodojemu částečnou rekonstrukcí, která se týkala vnější konstrukce a vnitřní rekonstrukce nadzemního podlaží a vstupů do akumulačních nádrží – ostatní části rekonstrukcí neprošly. Proto se na nich projevují důsledky stárnutí materiálů a vnitřní vlhkostní expozice, které mají negativní dopad na únosnost, použitelnost a trvanlivost objektu. SVS rozhodla o další rekonstrukci objektu, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících norem. 

V rámci investiční akce SVS bude provedena rekonstrukce, jež se dotkne stavební i technologické části vodojemu. Stavební část zahrnuje rekonstrukci podzemního podlaží s armaturní komorou a přístupového schodiště, ale i nadzemního podlaží s akumulačními nádržemi. Dojde k opravě omítek stropů, stěn, podlah a podpěrných sloupů, k aplikaci nových nátěrů (paropropustných, impregnačních, protiskluzových, aj.) a k realizaci opatření, které zajistí nucené odvětrávání vnitřních prostorů. Dojde k instalaci schodiště, žebříků a pochozích lávek z nekorodujících materiálů. Co se týče technologie, bude vyměněna a doplněna technologie akumulačních nádrží a armaturní komory, tj. vyměněno zkorodované a inkrustované litinové potrubí a armatury - nově bude potrubí nerezové a armatury litinové. Bude vyměněno potrubí přítokové, odtokové, vypouštěcí a potrubí bezpečnostních přepadů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 26. května 2017. Stavební práce začaly v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 15. července 2018. Vzhledem k tomu, že vodojem nelze dlouhodobě vyřadit z provozu, bude stavba SVS probíhat za provozu, s krátkodobými plánovanými odstávkami. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 10. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies