Lužice, u hřiště, rekonstrukce kanalizace

Lužice, u hřiště, rekonstrukce kanalizace
18.10.2018 – 15.12.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v celkové délce 50,3 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází kanalizační stoka z kameniny DN 300 z roku 1977. Stoka vykazuje praskliny, v některých částech jsou posunuté spoje, a vznikají kaverny. Z toho důvodu rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce stoky ve stávající trase a niveletě z potrubí kameninových trub hrdlových KTH DN 300 v celkové délce 6,0 metrů a polypropylenového potrubí PP CONDOR d355/20,1 mm v délce 44,3 metrů.

Stavba bude provedena zčásti otevřeným výkopem a zčástí bezvýkopově. Potrubí KHT DN 300 bude v úseku 0,0443 – 0,0503 ukládáno do pažené rýhy široké 1,1 m do pískového lože s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem do úrovně 300 mm nad vrcholem potrubí. Potrubí PP CONDOR typ TB DIN 8077/78 d355/20,1 mm bude v úseku 0,0 – 0,0443 zatahované pomocí technologie burstlining do stávající kameninové stoky KA DN 300 mm. Jednotlivé segmenty potrubí délky 0,6 m budou spojovány na závit a zataženy do stávajícího potrubí.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 18. října 2018. Vlastní stavební práce začnou v těchto dnech (43. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 15. prosince 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 161,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies