Meziboří, Markův kopec, rekonstrukce vodovodu

Meziboří, Markův kopec, rekonstrukce vodovodu
30.04.2018 – 31.07.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce 341 metrů vodovodu.


Více o stavbě:

Jedná se o přiváděcí vodovodní výtlak do vodojemu Meziboří. Vodovod je proveden z litinového potrubí průměru DN 300 mm a byl uveden do provozu v roce 1959. Je již dožilý a inkrustovaný. Část úseku je uložen pouze v hloubce 50 – 80 cm pod povrchem. Vzhledem k nedostatečné hloubce uložení a s ohledem na stáří materiálu rozhodla SVS o jeho rekonstrukci.

Rekonstrukce stávajícího vodovodního výtlaku bude provedena s použitím litinového potrubí DN 150 v celkové délce 341 metrů.  Stavba bude provedena převážně bezvýkopovou technologií relining, která spočívá v zatažení nového potrubí s menším průměrem do potrubí stávajícího.

Rekonstruovaný řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 30. dubna 2018. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce začnou ve 22. týdnu pokládkou provizorního povrchového vodovodu. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 161,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies