Meziboří, Okružní, u úřadu – rekonstrukce vodovodu

Meziboří, Okružní, u úřadu – rekonstrukce vodovodu
28.06.2018 – 31.10.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 159,6 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází úseky vodovodu z oceli DN 200 z roku 1953. S ohledem na stáří materiálu a v souvislosti s plánovanou investiční akcí města rozhodla SVS o provedení rekonstrukci.

Rekonstrukce bude provedena s použitím potrubí z tvárné litiny DN 200 v celkové délce 159,6 metrů.  Stavba bude probíhat v celé trase otevřeným výkopem, potrubí bude ukládáno do zapažené stavební rýhy šíře 1,0 metru, do pískového lože s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem. Rekonstruovaný řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 28. června 2018. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce začnou v následujících dnech (30. týden). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. října 2018. Stavba je koordinována s městem Meziboří, které v trase vodovodu plánuje provést rekonstrukci náměstí.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 161,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies