Most, Čepirohy, u hřiště, rekonstrukce vodovodu

Most, Čepirohy, u hřiště, rekonstrukce vodovodu
22.10.2018 – 31.12.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 124,8 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad tvořen ocelovým  potrubím DN 150, uvedeným do provozu roku 1984. Řad je dožilý a inkrustovaný. Z toho důvodu rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Rekonstrukce potrubí bude prováděna částečně v otevřeném výkopu a částečně bezvýkopovou technologií – reliningem.

Nové vodovodní potrubí z tvárné litiny TLT DN150, PN10 bude v úseku 0,0 – 0,0408 primárně ukládáno ve stávající trase v otevřeném výkopu a potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD 100RC+ SLM 3.0 d90/5,4 SDR17 PN10 v úseku 0,0408 – 0,1248 pomocí bezvýkopové technologie – relining, kdy bude nové potrubí zataženo do starého původního potrubí. Pro provedení této technologie jsou nutné strojní jámy pro osazení zatahovacího stroje, trubní jámy pro zavedení potrubí k původnímu potrubí z opačné strany než je zatahovací stroj a lokální výkopy pro přepojení domovních přípojek.

Zásobování pitnou vodou v době stavby je navrženo provizorním vodovodem z potrubí HDPE100 d110/10 mm, 50,0 m. Provizorní vodovod bude napojen na stávající potrubí DN150 na začátku úseku v km 0,1820 a povede až na armaturní uzel v km 0,0408. Jako náhradní zásobování v době přepojování provizorního a nově zrekonstruovaného vodovodu bude v obci Čepirohy provozovatelem přistavena cisterna s pitnou vodou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 22. října 2018. Vlastní stavební práce začnou v těchto dnech. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 31. prosince 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 161,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies