Most, Čsl. armády, u kasáren - rekonstrukce kanalizace

Most, Čsl. armády, u kasáren - rekonstrukce kanalizace
20.03.2018 – 31.10.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 344,3 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě je litinové potrubí, které je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje. Předmětem rekonstrukce je kanalizace, tvořena betonovým vejcem průměru 600/900, která byla uvedena do provozu roku 1960. Kamerová prohlídka prokázala, že stoka vykazuje korozi, díry ve dně, a kaverny, z toho důvodu SVS rozhodla o její rekonstrukci.

Dojde k rekonstrukci stávající gravitační jednotné kanalizace v celkové délce 344,3 metrů. Rekonstrukce bude probíhat většinou ve stávající trase a bude uložena ve stejné hloubce jako stávající vedení. Výjimku tvoří první úsek trasy dlouhý 14,8 metrů, začínající v šachtě Š85774, z které bude stoka nově vedena do nové šachty Š604686a, v které bude podchycena stávající stoka. Materiál použitý pro kanalizaci bude v první části kamenina DN 500, v délce 14,8 metrů. Koncovou část bude tvořit kamenina DN 400, v délce 91,8 metrů. Tyto úseky budou provedeny výkopově. Část rekonstrukce, v délce 237,7 metrů, bude provedena bezvýkopově – reprofilace dna a sanace šachet za využití sanační stěrky stěn a stropu. Stávající potrubí bude osazeno samonosným sklolaminátovým rukávcem vytvrzovaný UV zářením se stávající dimenzi stoky (betonové vejce 500/750). Dalších cca. 40,3 metrů stávající vejčité stoky 500/750 bude ponecháno v zemi a vyplněno inertním materiálem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 20. března 2018. Zhotovitel následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce začnou v následujících dnech (19. týden). Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 20. září 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 10. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 161,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies