Most, Ke Skále, Na Výšině - rekonstrukce vodovodu

Most, Ke Skále, Na Výšině - rekonstrukce vodovodu
21.02.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 679,17 metrů.


Více o stavbě:

Vodovod v ulici Ke Skále je tvořen úseky potrubí z litiny vnitřního průměru DN 100 a DN 80, uvedeného do provozu roku 1933. Vodovod v ulici Na Výšině je rovněž z litiny, průměru DN 80, a pochází z roku 1969. Vodovodní řady v uvedené lokalitě jsou dožilé, inkrustované, a často poruchové.  Z uvedených důvodů rozhodla SVS o jejich rekonstrukci.

Rekonstrukce vodovodu je rozdělena na 2 řady o celkové délce 679,17 m. Potrubí bude provedeno z litiny o průměru DN 100 v délce 296,80 m (řad 1), a litiny o průměrů DN 80 v délce 117,70 m (řad 1), a potrubí z litiny průměru DN 80 délky 264,67 m (řad 2). Výměna potrubí bude probíhat v trase stávajícího vodovodu v otevřeném výkopu. Potrubí vodovodu bude ukládáno do pískového lože s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem. Součástí stavby je přepojení celkem 39 ks vodovodních přípojek.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 21. února 2018. Stavební práce začnou v těchto dnech (dle klimatických podmínek) vytyčením inženýrských sítí a zřízením staveniště. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 6 měsíců od předání staveniště, tj. 22. srpna 2018.

Stavba SVS je realizována v koordinaci s plánovanou investiční akcí statutárního města Most – rekonstrukce mostu Chanov – Rudolice. Dokončení rekonstrukce vodovodu v ulici Ke Skále je tak plánováno nejpozději do 31. 5. 2018, v ulici Na Výšině předpokládá harmonogram prací realizaci v termínu do 30. 11. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 161,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies