Most, Moskevská, Brněnská – rekonstrukce vodovodu a kanalizace – II. etapa

Most, Moskevská, Brněnská – rekonstrukce vodovodu a kanalizace – II. etapa
12.04.2018 – 12.09.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 441 metrů a sanace kanalizačních šachet.


Více o stavbě:

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen litinovým potrubím průměru DN 200 a pochází z roku 1966. Řad je již dožilý a poruchový, proto rozhodla SVS o jeho rekonstrukci. V uvedené lokalitě se nachází kanalizace z kameniny průměru DN 300 a DN 400, která byla uvedena do provozu v roce 1972. Kamerová prohlídka prokázala, že je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje. Dojde tak jen k sanaci 6 ks kanalizačních šachet, kde je potřeba provést výměnu poklopů a stupaček a úpravy dna šachet.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v blízkosti ulic Brněnská a Moskevská v Mostě před bloky bytových domů č. 406, 407 a 408. Přípojky pro jednotlivé nemovitosti budou přepojeny. V rámci rekonstrukce nedochází ke změně dimenze vodovodu. Potrubí bude nahrazeno novým potrubím z TLT DN200 s vnější protikorozní ochranou zinko-aluminiovým povlakem 400 g/m2 a s krycí modrou epoxidovou vrstvou v parametrech třídy K9 a s vnitřní odstředivě nanášenou vysokopecní cementovou vystýlkou. Odolnost vůči tahovým silám vznikajícím tlakem vody v potrubí bude zajištěna na předepsaných místech použitím jištěných zámkových spojů v hrdlech trub a tvarovek. Pokládka vodovodu bude v celé trase probíhat otevřeným výkopem.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Kanalizační šachty budou zevnitř sanovány pomocí sanačních malt na bázi cementu s organickými a anorganickými přísadami. V horní části šachet dojde k úplné výměně vstupních kónusů a poklopů, které budou litinové provětrávané pro třídu dopravního zatížení D400. Dále budou osazena nová šachtová stupadla z oceli s ochranným povlakem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 12. dubna 2018. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce začaly v uplynulých dnech instalací provizorního vodovodu. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 12. září 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 161,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies