Most, Slovanská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Most, Slovanská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
25.04.2018 – 25.09.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 126,16 metrů a vodovodu v délce 415,04 metrů.

 

Více o stavbě:

Vodovod v ulici Slovanská je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru DN 100, uvedeného do provozu roku 1951. Vodovodní řad je dožilý a poruchový. V uvedené lokalitě se nachází kanalizace z betonu průměru DN 200 z roku 1960. Kamerová prohlídka prokázala korozi místy nad 50%, díry ve dně, a kaverny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci.

Rekonstrukce kanalizace bude provedena ve stávající trase bezvýkopovou technologií řízeným protlakem se zatažením potrubí z polyetylenu PE d225 v délce 126,16 m. Součástí rekonstrukce kanalizace je i přepojení přípojek a rekonstrukce šachet.

Rekonstrukci vodovodu tvoří 2 řady celkové délky 415,04 m. Řad 1 bude proveden z litiny DN100 délky 219,69 m a řad 2 rovněž z litiny DN100 délky 188,43 m a litiny  DN80 délky 6,92 m. Součástí rekonstrukce vodovodu je i přepojení přípojek. Část řadu 1 v délce 178,50 m bude provedena bezvýkopovou metodou berstlining, a část řadu 1 v délce 41,20 m bude provedena otevřeným výkopem. Řad 2 bude proveden rovněž z větší části bezvýkopově (v délce 172,26 m) a v délce 23,09 m bude provedena pokládka vodovodu v otevřeném výkopu.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem. Po dobu krátkodobých odstávek při přepojování budou přistaveny cisterny.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 25. dubna 2018. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce v uplynulých dnech začaly. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 5 měsíců od předání staveniště, tj. 25. září 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 161,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies