Most, Slovenského národního povstání – rekonstrukce kanalizačního výtlaku

Most, Slovenského národního povstání – rekonstrukce kanalizačního výtlaku
15.02.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizačního výtlaku v délce 671,32 metrů.


Více o stavbě:

Předmětem rekonstrukce je výtlačné potrubí z čerpací stanice odpadních vod Most – Slovanská, které je zaústěné do kanalizační sítě města Mostu zakončené na ČOV Chanov. Potrubí je z litiny, vnitřního průměru DN 200, a bylo uvedeno do provozu v roce 1960. Výtlak je místy uložen v hloubce  4 m, zčásti vede pod kolektorem horkovodu, jiný úsek pak pod stromy, v části přes soukromé pozemky a pod garážemi. Na řadu je evidováno již několik poruch. Potřeba vymístění spolu s dožilým materiálem jsou důvody k realizaci této investiční akce.

Pro rekonstrukci výtlaku bude použito potrubí z litiny průměru DN 200 třídy 40. Celková délka rekonstruovaného výtlaku je 671,32 m. V km 0,52488 v nejvyšším místě výtlačného řadu bude osazen automatický zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil pro odpadní vodu v nové prefabrikované čtvercové šachtě 1,5 x 1,5 m s uzamykatelným, odvětrávaným kompozitovým poklopem 0,6 x 0,9 m s pantem. Potrubí výtlaku bude ukládáno do výkopu na urovnané dno zbavené kamenů. Potrubí bude zasypáno vhodnou zeminou zbavenou kamenů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 15. února 2018. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce začínají v těchto dnech. Podle aktualizovaného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 30. listopadu 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 161,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies