Most, Víta Nejedlého – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Most, Víta Nejedlého – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
08.03.2018 – 31.07.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 110,95 metrů a vodovodu v délce 271,9 metrů.


Více o stavbě:

Vodovod v ulici Víta Nejedlého je tvořen úseky potrubí z litiny vnitřního průměru DN 100 a DN 125, uvedeného do provozu roku 1963 a 1967. Vodovodní řady jsou dožilé a poruchové. V uvedené lokalitě se nachází úsek kanalizace z kameniny a úsek z betonu průměru DN 300 z roku 1960. Kamerová prohlídka prokázala praskliny a deformaci. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o jejich rekonstrukci.

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu nebude vedena v souběhu, ale odděleně. Kanalizace bude uložena v samostatném otevřeném paženém výkopu, jako materiál bude použita kamenina průměru DN 300 v celkové délce 110,95 m. Trasa rekonstrukce kanalizace bude vedena ve stávající trase a ve stávající niveletě. Většina stávajících revizních šachet bude zachována, jejich dna budou sanována. V rámci rekonstrukce budou nahrazeny 2 kanalizační šachty. Během rekonstrukce budou přepojeny všechny stávající domovní kanalizační přípojky a přípojky uličních vpustí.

Rekonstrukce vodovodu bude prováděna částečně v otevřeném paženém výkopu s pokládkou litinového potrubí DN 125 v délce 13,30 metrů, a průměru DN 100 v délce 166 metrů. V délce 92,60 bude použita bezvýkopová metoda – burstlining. Během rekonstrukce vodovodu budou přepojeny všechny stávající vodovodní přípojky

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 8. března 2018. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce začnou v těchto dnech. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště, tj. 8. července 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31.7.2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 161,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies