Nové Sedlo, Žabokliky - rekonstrukce vodovodu

Nové Sedlo, Žabokliky - rekonstrukce vodovodu
28.03.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 801,5 metru.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řady různého materiálu a stáří. Jedná se o úsek z litiny průměru DN 100 z roku 1983, dále pak úsek ocelového potrubí průměru DN 200 z roku 1966. Z roku 1975 pochází úsek vodovodu z litiny průměru DN 150, a z roku 1970 úsek z PVC průměru DN 100. Řady jsou již dožilé, inkrustované a poruchové. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci. Kanalizace v této lokalitě není.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně stávajících vodovodních řadů, vedených v komunikaci SÚS a místních komunikacích, v trávnaté ploše a polní trase v majetku obce, SÚS, církve a ostatních vlastníků, v celkové délce 801,5 metrů. Stavba bude prováděna jednak otevřeným výkopem a část za pomoci bezvýkopové technologie.

Stávající potrubí bude z výkopu odstraněno, nebo crashingem roztrženo. Nový vodovodní řad DN 80,100 a 150 mm prováděný výkopem bude z potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE 9010 RC Plus v celkové délce 206,0 metrů. Nový vodovodní řad DN 50 a 80 mm prováděný crackingem (zatažení nového potrubí do stávajícího pomocí nástroje s roztržením původního potrubí) bude z HDPE SLM 3.0 v celkové délce 216,0 metrů. Dále bude v trase nového vedení použito potrubí pro řízený protlak DN 50, HDPE SLM 3.0 v délce 32,0 metrů. Pro potrubí přípojek je navrženo použít HDPE 9010 RC Plus, d 32mm v celkové délce 23,0m.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 28. března. Zhotovitel zajišťuje vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce budou zahájeny 14. května 2018. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 28. srpna 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 162,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies