Novosedlice, Střední - rekonstrukce vodovodu

Novosedlice, Střední - rekonstrukce vodovodu
01.03.2018 – 30.06.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 316,38 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod, který je tvořen potrubím z PVC průměru 90 mm, uvedeným do provozu v roce 1972. Řad je již dožilý, poruchový, a z toho důvodu rozhodla SVS o jeho rekonstrukci. V souběhu s vodovodem, cca. ve vzdálenosti 1,5 metru, je vedena kanalizace, která je v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci vodovodu ve stávající trase. Rekonstrukce proběhne v úseku od napojení na stávající vodovod v ulici spojující ulici U Trati a Luční až po zakončení podzemním hydrantem 2 metry za poslední přípojkou v ulici Střední.

Pro nový vodovod bude použito litinové potrubí průměru DN 80 v celkové délce 316,38 metrů. Součástí rekonstrukce vodovodu je i přepojení 22 ks přípojek. Trasa rekonstruovaného vodovodu je vedena ve stávající komunikaci.

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 1. března 2018. Následně zhotovitel zajišťoval výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, vytyčení inženýrských sítí, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce budou zahájeny 16. dubna 2018. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 30. června 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114,1 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies