Nový Bor, Boženy Němcové, Česká, Sloupská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Nový Bor, Boženy Němcové, Česká, Sloupská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
15.06.2017 – 30.06.2018
Budou zrekonstruovány tři dožilé úseky kanalizace a dva úseky vodovodu, čím přispějeme k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.


Více o stavbě:


V ul. Boženy Němcovéje kanalizační stoka tvořena úseky z různých materiálů i profilů: vnitřního průměru 300 mm u potrubí z kameniny, vnitřního průměru 250 mm u potrubí z PVC, betonu a kameniny, vnitřního průměru 200 mm u potrubí z betonu a kameniny. Jak prokázala kamerová prohlídka, některé úseky jsou ve velmi špatném technickém stavu. Potrubí je zkorodované, popraskané, chybí části stěn a jsou viditelné prorostlé kořeny, v důsledku čehož vznikají kaverny. U kanalizačních šachet jsou stupačky zkorodované nebo zcela chybí. Vodovodní řady v téže lokalitě pocházejí z let 1930 a 1974. Jsou z litiny vnitřního průměru 150, 100 a 80 mm a z polyetylénu o průměrech 110 a 90 mm. Řady jsou inkrustované a poruchové. Stav sítí vyvolává stížnosti obyvatel, proto SVS rozhodla o souběžné rekonstrukci vodovodu i kanalizace. 

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 327,1 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z litiny vnitřního průměru 150 mm v celkové délce 130,8 metrů, vnitřního průměru 100 mm v délce 189 metrů a vnitřního průměru 80 mm v celkové délce 428,2 metrů. Celkem bude vyměněno 748 metrů vodovodů. K výměně potrubí, které je uloženo převážně v místní asfaltové komunikaci, dojde z větší části položením do otevřeného paženého výkopu a zčásti bezvýkopem. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek na trase, rekonstrukce revizních šachet a napojení na navazující nebo odbočující řady a stoky. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. června 2017. Stavební práce začnou v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců, tj. do 14. listopadu 2017. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 6. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 18 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies