Nový Bor, Česká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Nový Bor, Česká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
25.06.2018 – 25.12.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 210,5 metrů a vodovodu v délce 253 metrů.


Více o stavbě:

V ul. Česká se nachází vodovodní řad z litiny DN 150 z roku 1974. Potrubí je již dožilé a zkorodované. Dále je v uvedené ulici veden řad z oceli DN 400 pocházející z roku 1985. Potrubí rovněž zastaralé a zkorodované. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující stav kanalizace, ta je tvořena betonovým potrubím DN 400. Stoka je staticky narušená, popraskaná a netěsná. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající kanalizační stoky za nové potrubí z kameninových trub DN 300 a DN 400 v celkové délce 210,5 metrů, vč. přepojení domovních přípojek. Dále bude probíhat rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu za nové potrubí z litiny DN 150 a DN 300 v celkové délce 253 metrů, vč. přepojení domovních přípojek. Rekonstrukce bude provedena otevřeným výkopem, potrubí kanalizace a vodovodu bude ukládáno do pískového lože. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena protokolárním předáním staveniště 25. června 2018. Zhotovitel následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. zajištění podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce začnou v týdnu od 30. července 2018. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 25. prosince 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 97,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies