Ohníč, Křemýž, pod vodojemem – rekonstrukce vodovodu

Ohníč, Křemýž, pod vodojemem – rekonstrukce vodovodu
14.08.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 184 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí úseky vodovodu z litiny, sklolaminátu a PVC, vybudované v letech 1949 a 1950, které jsou poruchové a jsou určeny k rekonstrukci v délce 184 metrů.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci stávajícího poruchového vodovodu, které bude nahrazeno ve stávající trase novým potrubím z vysokohustotního polyetylenu HDPE 100RC+SLM 3.0 d90x5,4mm SDR 17 PN 10. Na rekonstruovaném úseku nejsou žádné přípojky, ani hydranty nebo vzdušníky. Rekonstrukce bude provedena bezvýkopově – řízeným protlakem. Výkop bude pouze v místech strojních a montážních jam.

Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 14. srpna 2018. Vlastní stavební práce předpokládá zhotovitel zahájit v následujících dnech (36. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. listopadu 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114,1 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies