Petrovice - rekonstrukce vodovodu 2. etapa

Petrovice - rekonstrukce vodovodu 2. etapa
24.05.2018 – 31.10.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 1294 metrů.


Více o stavbě:

V obci Petrovice byl vodovod vybudován armádou, bohužel obsyp nebyl prováděn dle předpisů, a tak se na vodovodu nacházejí kameny a další nevhodný materiál. Nevhodný zásyp potrubí se stal zdrojem stále častějších poruch, proto rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Od hraničního přechodu po č.p. 494 se nachází vodovodní řad tvořen ocelovým potrubím DN 80, který byl vybudován v roce 1970. Dále se od č.p. 494 po č.p. 537 nachází vodovod z polyetylenu PE 110, rovněž z roku 1970. Poslední úsek je tvořen potrubím z litiny DN 80.

V rámci rekonstrukce bude použito nové potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD DN/OD 110 a krátký úsek z tvárné litiny TLT DN/ID 100. Vodovodní řad je situován v asfaltové komunikaci a na rozhraní silnice a chodníku či zeleně. Na své trase překonává 3x vodní tok. Rekonstrukce bude probíhat bezvýkopovou technologií Berstlining a ve směrově nevhodných úsecích v otevřeném výkopu. Profil stávajícího vodovodního řadu bude nahrazen potrubím s jednotným profilem. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních přípojek a přepojení napojených vodovodních řadů a výpustí.


Stavba je koordinována s rekonstrukcí obrusné vrstvy komunikace II/248, kterou bude v roce 2018 provádět Krajská správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 24. května 2018. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce začnou v následujících dnech (začátek července). Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 31. října 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 113,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies