Podbořany, Na Barborce, rekonstrukce vodovodu

Podbořany, Na Barborce, rekonstrukce vodovodu
15.10.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 322,7 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází dožilé úseky vodovodu z polyetylenu průměru d90, uvedené do provozu v roce 1975. Vzhledem k nekvalitnímu materiálu je vodovod poruchový, a proto SVS rozhodla o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v ulici Na Barborce mezi bytovými domy v celkové délce 322,7 metrů. Bude provedena výměna potrubí PE d90 za nové. Na řadu 1 až 4 bude použito potrubí Egeplast PEHD 100RC+ SLM 3.0 d90 x 5,4 mm, SDR 17, PN10 v délkách 80,9 m, 81,1 m, 80,2 m a 80,5 m.

Výměna potrubí bude provedena bezvýkopovou technologií – burstlining, kdy bude nové potrubí zataženo do starého při současném mírném roztlačení původního potrubí do okolní zeminy. Na začátku úseku bude vždy umístěna strojní jáma o rozměrech 3,5 x 1,5 m a na konci trubní jáma. V místech přípojek budou provedeny montážní jámy o rozměrech 1,5 x 1,0 m. Na řadu 2 budou přepojeny 4 přípojky DN 2“, na řadu 3 budou přepojeny 2 přípojky DN 2“ a na řadu 4 budou přepojeny 3 přípojky DN 2“. Na řadu 2 a 3 bude vyměněn podzemní hydrant DN80 H1 a H2 a na řadu 4 nadzemní hydrant H3 a podzemní hydrant H4. Na řadu 1 nejsou přípojky ani hydrant.

Zásobování pitnou vodou v době stavby je navrženo ve všech čtyřech pracovních úsecích provizorním vodovodem z potrubí HDPE100 DN d90/8,2 mm, délky 170,0 m v kombinaci se svěrnými mechanickými tvarovkami. Potrubí provizorních přípojek je navrženo HDPE d63. Provizorní vodovod bude napojen na stávající potrubí v začátku úseku řadu 1 v km 0,0 a povede až k poslední domovní přípojce na řadu 2. Jako náhradní zásobování v době přepojování provizorního a nově zrekonstruovaného vodovodu bude na místo provozovatelem přistavena cisterna s pitnou vodou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 15. října 2018. Zhotovitel předpokládá zahájení stavebních prací do 14-ti dnů od předání staveniště. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. listopadu 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 162,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies