Podbořany, Bratří Čapků, Palackého - rekonstrukce kanalizace

Podbořany, Bratří Čapků, Palackého - rekonstrukce kanalizace
28.02.2018 – 20.12.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 331,8 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází úsek vodovodu z polyetylenu průměru DN 80 mm z roku 2006, je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje. Předmětem rekonstrukce je kanalizace, která se skládá z několika úseků a různých dimenzí. Stoka byla uvedena do provozu v roce 1969 a skládá se z betonového potrubí DN 300 (51 metrů), DN 400 (93 metrů) a DN 500 (171 metrů). Kamerová prohlídka prokázala, že potrubí vykazuje korozi nad 50 %, díry ve dně, praskliny, kaverny, a destrukci. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS bude provedena rekonstrukce kanalizace v délce 331,8 metrů. Stavba bude realizována v úsecích s porušenou stabilitou původního potrubí výkopovou technologií v délce 100,15 metrů a je rozdělena do dvou úseků (řadů). Dále bude probíhat rekonstrukce bezvýkopovou technologií tzv. sanační vystýlkou (zatažení a vytvrzení rukávce dovnitř potrubí) s reprofilací potrubí cementovou směsí v délce 231,65 metrů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 28. února 2018. Zhotovitel následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce byly zahájeny v těchto dnech (17. týden). Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 28. července 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 20. 12. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 162,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies