Podbořany, Švermova – rekonstrukce vodovodu

Podbořany, Švermova – rekonstrukce vodovodu
13.03.2018 – 13.07.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 328 metrů.


Více o stavbě:

V ulici Švermova se nachází vodovod z oceli, vnitřního průměru DN 150, který byl uvedený do provozu v roce 1955. Řad je vedený v místní asfaltové komunikaci, v komunikaci ze žulových kostek a v trávnaté ploše. Vodovod je již dožilý a poruchový, proto rozhodla SVS o jeho rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS bude stávající potrubí z výkopu odstraněno a zčásti roztrženo. Nový vodovodní řad bude z vysokohustotního polyetylenu stejného průměru (HDPE, DN 150 mm) a v délce 111,60 m bude rekonstrukce prováděna výkopem. V délce 216,4 m bude použita bezvýkopová technologie – horizonátlně řízený podvrt (cracking), kdy dojde k zatažení nového potrubí do stávajícího pomocí nástroje s roztržením původního potrubí. Součástí rekonstrukce je i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 13. března 2018. Stavební práce začaly v těchto dnech výkopovými pracemi na přípojkách. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 13. července 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 162,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies