Postoloprty, Mírové náměstí, u kostela - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Postoloprty, Mírové náměstí, u kostela - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
15.02.2018 – 31.07.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 179,74 metrů a vodovodu v délce 178,18 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází úsek vodovodu z litiny průměru DN 80 mm z roku 1970, a úsek z polyetylenu průměru DN 50 mm z roku 1975. Vodovodní řady jsou dožilé, inkrustované a poruchové. Kanalizace pochází z roku 1955, je tvořena betonovým vejcem průměru DN 500/750 mm. Kamerová prohlídka prokázala, že stoka vykazuje korozi místy do 50 %, zvýšenou korozi dna, a chybné napojení přípojek. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS bude rekonstruovaný vodovodní řad 1 vyměněn za litinové potrubí LT DN80 CLASS40 délky 49,75 m. Rekonstruovaný vodovodní řad 2 bude vyměněn za polyetylenové potrubí PE DN50 d63/38mm délky 128,43 m. Rekonstrukce obou vodovodních řadů bude prováděna ve výkopu. Celková délka rekonstruovaného řadu je 178,18 m.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Dále dojde k sanaci stoky „A“, která bude provedena pomocí inverzní rukávové technologie KAWO délky 179,74 m. Rekonstrukce kanalizace bude prováděna bezvýkopově ve stávající trase.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 15. února 2018. Zhotovitel následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce byly zahájeny v uplynulých dnech (16. týden). Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 30. června 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 7. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 162,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies