Proboštov, Proboštovská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Proboštov, Proboštovská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
13.02.2018 – 26.10.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 556,1 metrů a vodovodu v délce 584,4 metrů.


Více o stavbě:

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru DN 100 mm, uvedeným do provozu v roce 1968. Řad je již dožilý a poruchový. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úseky kanalizace, tvořené potrubím z betonu průměru DN 200 až 300 mm. Potrubí je popraskané a zkorodované. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o jejich rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS bude původní potrubí kanalizace ve stávající trase nahrazeno novým potrubím délky 556,1 metrů za použití kameninových trub průměru DN 300, DN 400 a DN 500. Vodovod bude z části přiložen do nové trasy podél kanalizace v délce 430,7 metrů a z části bude ve stávající trase v délce 153,7 metrů nahrazen potrubím z tvárné litiny o průměru DN 100 a vysokohustotního polyetylenu o průměru DN 50. Část kanalizace v délce 107,3 metrů bude rušena.

Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Potrubí bude ukládáno do pískové lože s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek. Obdobně budou přepojeny i stávající uliční vpusti, které jsou do kanalizace nyní napojeny.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. února 2018. Stavební práce začínají v těchto dnech vytyčením inženýrských sítí, zřízením staveniště a instalací dopravního značení. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2018.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 26. 10. 2018.

Stavba SVS je realizována v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí plynovodu s investiční akcí obce Proboštov k rekonstrukci komunikace .

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114,1 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies