Roudnice n. Labem, Kratochvílova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Roudnice n. Labem, Kratochvílova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
22.02.2018 – 31.08.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce stávající kanalizační stoky v celkové délce 266,4 metrů a stávajícího vodovodu v celkové délce 119,3 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod z litiny průměru DN 200 z roku 1965. V souběhu s vodovodem je betonová kanalizace průměru DN 300 (v úseku od OK k Bille), uvedená do provozu roku 1929. Další úsek stoky (křižovatka s ulicí Švagrovského po ulici Na Rejdišti) je také tvořen betonovou kanalizací průměru DN 300 z roku 1930. Kanalizace vykazuje četné díry, korozi nad 50 %, a praskliny, ve špatném technickém stavu jsou také kanalizační šachty. Z uvedených důvodů se SVS rozhodla k provedení rekonstrukce.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně stávající kanalizační stoky za kameninové potrubí DN 300 v celkové délce 266,4 m, vč. přepojení domovních přípojek, přípojek od uličních vpustí, a propojení v prostoru OK. Dále dojde k výměně stávajícího vodovodu za potrubí z tvárné litiny DN 200 v celkové délce 119,3 m, vč. přepojení domovních přípojek. Součástí rekonstrukce je zároveň i výměna stávajících šoupat.Na rekonstruovaném řadu v ul. Kratochvílova je v současné době osazen podzemní hydrant, který bude rekonstruován a zůstane jako podzemní. Předpokládá se provádění otevřeným výkopem, potrubí kanalizace a vodovodu bude z větší části uloženo do společného výkopu.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 22. února 2018. Následně zhotovitel zajišťoval výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, vytyčení inženýrských sítí, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce začnou v týdnu od 9. dubna 2018 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2018. 

Stavba je koordinována s investiční akcí k obnově povrchů ve správě SÚS Ústeckého kraje. Dále v dotčeném území proběhne rekonstrukce plynovodu.

Stavba je rozdělena do dvou etap. První etapa se týká úseku od křižovatky s ul. Švagrovského, po dokončení vodohospodářské části bude probíhat rekonstrukce plynovodu. Druhá etapa se týká úseku od Špindlerovi třídy směrem k ul. Švagrovského. Předpoklad zahájení prací je ve 21. týdnu. V tomto úseku rovněž proběhne rekonstrukce plynovodu, následně naváže rekonstrukce kanalizace a vodovodu.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 116 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies