Rychnov u Jablonce n. N., Spojovací - rekonstrukce kanalizace

Rychnov u Jablonce n. N., Spojovací - rekonstrukce kanalizace
05.11.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 77 metrů.


Více o stavbě:

V ulici Spojovací se nacházejí betonová stoka neznámého stáří průměru DN 500. Kamerová prohlídka prokázala, ze je stoka popraskaná, tvoří se kaverny, a v některých úsecích je kanalizace zborcená. Z uvedených důvodů se SVS rozhodla k provedení rekonstrukce.

V rámci stavby dojde k rekonstrukci této stoky ve stávající trase a niveletě v celkové délce 77 metrů. Na stoku je napojeno celkem 14 ks kanalizačních přípojek od okolních nemovitostí a uličních vpustí, které budou přepojeny. Rekonstrukce bude provedena výměnou starého potrubí za nové potrubí z kameninových trub hrdlových KTH DN 300, budou použity trouby oboustranně glazované. Stavba bude provedena výkopem, potrubí bude ukládáno do pažené rýhy do pískového lože.

Rekonstrukce této stoky začíná v křižovatce ulic Občanská a Spojovací napojením na stávající šachtu Š1. Dále rekonstrukce pokračuje ulicí Spojovací až k šachtě Š5. Uložení potrubí se předpokládá do hloubky 2 metrů.

V těchto dnech probíhá zřízení staveniště. Vlastní stavební práce budou zahájeny od pondělí 5. listopadu 2018 a podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. listopadu 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec na Nisou, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies