Rychnov u Jablonce n. N., Truhlářská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Rychnov u Jablonce n. N., Truhlářská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
10.07.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 164,5 metrů a kanalizace v délce 180 metrů.


Více o stavbě:

V ulici Truhlářská se nachází vodovodní řad z oceli průměru DN 50 z roku 1987. Řad je poruchový, inkrustovaným a značně zkorodovaný, jedná se již o havarijní stav. Dále se v ulici Truhlářská nachází kanalizační stoka z betonu průměru DN 300. Potrubí je popraskané, chybějí části stěn a dna, je zkorodované, a místy natékají balastní vody. Ve špatném stavu je rovněž kanalizace v části ulice U Potůčku, kde je rovněž úsek betonové kanalizace DN 300. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu a kanalizace.

Celková délka rekonstrukce kanalizačních stok je 180,0 m (úsek 1 - 103,5 metrů, úsek 2 - 76,5 metrů). Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300, součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí. V převážné délce rekonstrukce kanalizačních stok se předpokládá provádění společným otevřeným paženým výkopem v souběhu s navrhovaným vodovodním řadem (IO 02). Pouze počáteční část trasy kanalizační stoky „1“ bude provedena v samostatném paženém výkopu.

Dále bude probíhat rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu DN 80 v ulici Truhlářská, která bude provedena v úseku od křižovatky s ul. Nádražní ke křižovatce s ul. Občanská (přes křižovatku ul. Truhlářská/U Potůčku). Vodovodní řad je veden po celé délce v místní asfaltové komunikaci, v celkové délce 164,5 metrů a bude proveden vč. přepojení všech stávajících vodovodních přípojek. Rekonstrukce vodovodních řadů bude provedena v celé délce z polyetylenového potrubí PE 100RC d90. V převážné délce rekonstrukce vodovodního řadu se předpokládá provádění společným otevřeným paženým výkopem v souběhu s navrhovanou rekonstrukcí kanalizace. Pouze počáteční a koncová část trasy vodovodního řadu bude provedena v samostatném paženém výkopu.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. července 2018. Vlastní stavební práce probíhají a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do 30. října 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec na Nisou, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies