Slunečná - rekonstrukce vodovodu, I. etapa

Slunečná - rekonstrukce vodovodu, I. etapa
06.08.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 653 metrů.


Více o stavbě:

V obci Slunečná se nachází přiváděcí vodovodní řad pro obec z jímacího objektu Slunečná SL 1 do VDJ Slunečná z ocelového potrubí OC 80 v celkové délce 343 m. Potrubí je zastaralé, zkorodované a poruchové. Evidujeme celkem 11 poruch. Dále přechází toto potrubí na řad z polyetylenu PE 90 z roku 1974. Potrubí je zastaralé a je provedeno z nekvalitního materiálu, evidujeme na něm již 27 poruch. Zásobování vodou je zajištěno rozváděcím vodovodním řadem rovněž z polyetylenu PE 90 z roku 1974 a je rovněž ve špatném technickém stavu, na tomto řadu evidujeme celkem 21 poruch. Část přiváděcího i rozváděcího řadu byla vyměněna v rámci oprav v roce 2016. Oba řady jsou uloženy v souběhu a jsou vedeny přes soukromé pozemky. Místní obyvatelé si často stěžují na poruchovost řadů a s tím spojené časté vstupy na jejich pozemky a narušování jejich stavu. 

Předmětem stavby je rekonstrukce 2 částí stávajícího řadu pomocí bezvýkopové technologie. Bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD d90 v délce 653 metrů. V rámci rekonstrukce dojde k výstavbě nového vodovodu, čerpací stanice a rekonstrukci stávajícího vodovodu vedeného v místní komunikaci, vč. přepojení přípojek.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zasobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 6. srpna 2018. Vlastní stavební práce začnou od 17. srpna 2018. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 3 měsíců od předání staveniště, tj. do 6. listopadu 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 97,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies