Smržovka, Sportovní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Smržovka, Sportovní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
28.06.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 124,5 metrů a vodovodu v délce 204 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z polyetylenu DN 110. Potrubí je zastaralé, a evidujeme na něm již celkem 9 poruch. Dále se zde nachází kanalizační stoka z kameniny DN 300, která je ve špatném technickém stavu. Potrubí je popraskané a má netěsné spoje. Z uvedených důvodu rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Celková délka rekonstrukce kanalizační stoky je 124,50 metrů. Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300 (v délce 80,5 metrů), část kanalizace vedoucí přes soukromé pozemky pak bude rekonstruována bezvýkopovou technologií spočívající v zatažení kompozitního rukávce do stávajícího potrubí (v délce 44 metrů). Ve zbylé části trasy bude rekonstrukce provedena otevřeným paženým výkopem. V úsecích trasy, kde bude rekonstrukce stok prováděna v souběhu s rekonstrukcí vodovodních řadů, bude potrubí uloženo do společného výkopu s vodovodním potrubím. Součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek.

Dále bude probíhat rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu DN 100 v ulici Rašelinová, Sportovní a v úseku od křižovatky ul. Rašelinová/Rašelinová až do ul. Sportovní doleva směrem k panelovým domům. Úsek vedený přes soukromé pozemky bude proveden bezvýkopovou technologií „Burstlinig“ (rozbití stávajícího potrubí a zatažení nového PE potrubí do stejné trasy). Rekonstrukce bude provedena v celé délce 204 metrů z polyetylenového potrubí PE 100RC d110. Kromě úseku s použitím bezvýkopové technologie proběhne rekonstrukce otevřeným paženým výkopem. Součástí stavby je přepojení všech stávajících vodovodních přípojek.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 28. června 2018. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Vlastní stavební práce začaly v uplynulých dnech (ve 28. kalendářním týdnu) a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště, tj. do 28. října 2018. Stavba bude prováděna v koordinaci s investiční akcí města Smržovka na obnovu asfaltových komunikací v ul. Sportovní a ul. Rašelinová. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec na Nisou, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,7 mil. Kč bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies