Sulejovice, Husova - rekonstrukce kanalizace

Sulejovice, Husova - rekonstrukce kanalizace
08.02.2018 – 08.07.2018
Stávající kanalizační potrubí bude vyměněno ve stávající trase a ve stávající niveletě za kameninové potrubí DN400 v celkové délce 263,7 metrů.


Více o stavbě:

Stávající kanalizace v obci Sulejovice, Husově ulici, je tvořena úseky betonového potrubí vnitřního průměru DN400 v délce 204,4 metrů a DN600 v délce 59,3 metrů. Byla uvedeno do provozu roku 1985 a dnes je ve špatném technickém stavu. Kanalizace vykazuje zvýšenou korozi a netěsné spoje. Stoka je uložena v hloubce od 1,5 do 2,8 metrů. Vodovod je v uvedeném úseku bez poruch, v dobrém technickém stavu, a rekonstrukci nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bude stávající kanalizační potrubí vyměněno ve stávající trase a ve stávající niveletě za kameninové potrubí KT DN400, tř. 160 v celkové délce 263,7 m. Výměna potrubí včetně revizních šachet začíná před vjezdem do ZD TERRA KAPLÍŘ a končí před čp. 189. V trase kanalizace budou přepojeny kanalizační přípojky a vedlejší stoky. Pokládka kanalizačního potrubí bude provedena do otevřeného zapaženého výkopu. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 8. února 2018. Stavební práce začnou v těchto dnech (předpoklad od 20. února) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 8. července 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 116 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies