Šumburk nad Desnou, Husova - odstranění kanalizační výusti

Šumburk nad Desnou, Husova - odstranění kanalizační výusti
28.07.2017 – 28.02.2018
Dojde k vybudování nové splaškové kanalizace v Husově ulici, která bude v Krkonošské ulici napojena do stávající splaškové kanalizace, zakončené na ČOV Tanvald.


Více o stavbě:

Stávající kanalizace v Husově ulici v Šumburku nad Desnou, což je místní část města Tanvald, má zděný čtvercový profil o straně 600 mm. Odvádí balastní vody z horní části Husovy ulice a splaškové vody z č. p. 234 a 336. Stoka je zaústěna do vodoteče (bývalý náhon) zčásti přes šachtu do dešťové kanalizace a zčásti přepadem do splaškové kanalizace. Z hlediska legislativy jde o nežádoucí stav, který se SVS rozhodla odstranit. V Husově ulici je veden i vodovod, který trasu stávající stoky kříží, ale vzhledem k dobrému stavu není určen k rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS dojde k vybudování nové splaškové kanalizace v Husově ulici, která bude v Krkonošské ulici napojena do stávající splaškové kanalizace, zakončené na ČOV Tanvald. Bude použito kameninové potrubí vnitřního průměru 250 mm v délce 44,5 metrů. Stávající kanalizace v Husově ulici bude nadále sloužit jako dešťová, proto bude provedeno její nové propojení do stávající dešťové kanalizace v Krkonošské ulici. Součástí stavby bude přepojení stávajících přípojek. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Závěrem dojde k obnově povrchů komunikace a chodníku. Obnova povrchu komunikace bude provedena v celé šíři, a to s 50% podílem města Tanvald.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 28. července 2017. Stavební práce právě v těchto dnech začaly a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do tří měsíců od předání staveniště, tj. do 28. října 2017.

Z hlediska charakteru investic jde o strategickou investici.  Pro okres Jablonec nad Nisou SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 14 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 57 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies