Světec, Úpoř, za kaplí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Světec, Úpoř, za kaplí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
03.07.2018 – 15.09.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 171,3 metrů a kanalizace v délce 151,4 metrů.


Více o stavbě:

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen litinovým potrubím DN 60, uvedeným do provozu v roce 1927. Řad je již dožilý a poruchový. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úseky kanalizace, tvořené zděným obdélníkem 500x600, a dále potrubím z betonu DN 400. Kanalizace je mělce uložená, rok realizace není znám, ale pravděpodobně odpovídá době realizace vodovodu. Kamerová prohlídka prokázala nevyhovující stav stoky: koroze, praskliny, viditelná zemina, a tvoříci se kaverny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Z části se jedná o rekonstrukci ve stávající trase, z větší části rekonstrukce bude stávající nevyhovující kanalizační potrubí vymístěno z nevhodného uložení pod opěrnými zídkami a v blízkosti stávajících objektů do středu místní komunikace. Vodovodní potrubí bude přiloženo ke kanalizaci. Rekonstrukce bude prováděna otevřeným výkopem.

Pro kanalizaci v nové trase bude použito potrubí z kameniny DN 250 v celkové délce 134,7 metrů. Ve stávající trase bude kanalizace vyměněna v délce 16,7 metrů rovněž za kamenové potrubí DN 300. Rekonstruovaný vodovodní řad bude přiložen ke kanalizaci a bude proveden z vysokohustotního polyetylenu PE-HD PE 100 d63 v celkové délce 171,3 metrů.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. července 2018. Stavební práce v těchto dnech začaly a stavba by měla být dle předloženého harmonogramu dokončena do 31. července 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 15. 9. 2018.

Stavba SVS je realizována v koordinaci s plánovanou investiční akcí obce Světec, která bude provádět obnovu povrchu komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114,1 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies