Teplice, Alejní, u věžových domů - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Teplice, Alejní, u věžových domů - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
04.05.2018 – 22.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 237,73 metrů a kanalizace v délce 71,46 metrů.


Více o stavbě:

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru DN 200 mm, uvedeným do provozu v roce 1970. Řad je již dožilý, inkrustovaný a s rostoucím počtem poruch. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úsek kanalizace, tvořené potrubím z kameniny průměru DN 400 mm z roku 1975. Potrubí je ve špatném technickém stavu, kamerová prohlídka prokázala praskliny, vypadlé střepy, a tvořící se kaverny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

V rámci investiční akce SVS bude původní potrubí vodovodu nahrazeno novými 2 řady z litiny DN 200 v celkové délce 237,73 metrů. Součástí rekonstrukce vodovodu je i přepojení stávajících vodovodních přípojek. Dále bude stávající stoka nahrazena novým potrubím z kameniny DN 400 v délce 71,46 m. Součástí rekonstrukce kanalizace je i rekonstrukce stávajícího propoje z kameniny DN 250 délky 2,1 metrů. Stavba bude provedena otevřeným výkopem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 4. května 2018. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce začínají v těchto dnech. Je provedena instalace tzv. suchovodu (provizorní povrchový vodovod k zajištění zásobování pitnou vodou během rekonstrukce vodovodu). Jsou prováděny výkopy sond k upřesnění vedení a uložení inženýrských sítí, následovat budou vlastní výkopové práce. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2018.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 22. 11. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114,1 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies