Teplice, U Bílinské brány - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Teplice, U Bílinské brány - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
22.03.2018 – 30.09.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 225,7 metrů a vodovodu v délce 207,23 metrů.


Více o stavbě:

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru DN 100, uvedeným do provozu v roce 1945. Řad je již dožilý a poruchový. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úseky kanalizace, tvořené betonovým vejcem průměru 600/1050. Kanalizace je ve špatném technickém stavu, vykazuje vysokou korozi dna. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o jejich rekonstrukci.

Rekonstruovaný vodovodní řad 1 bude proveden z litinového potrubí průměru DN 100 v délce 22,65 metrů, a vodovodní řad 2 bude proveden rovněž litinového potrubí průměru DN 100 v délce 184,58 metrů. Rekonstrukce vodovodu bude prováděna ve výkopu. Rekonstrukce kanalizace bude prováděna bezvýkopově. Sanace stoky bude provedena čedičovou výstelkou v celkové délce 225,7 metrů

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 22. března 2018. Zhotovitel zajišťuje vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Předpoklad zahájení prací je v 15. týdnu. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2018. -  dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 9. 2018.

Stavba bude předcházet připravované stavbě Statutárního města Teplice – rekonstrukce povrchů v ulici U Bílinské brány.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114,1 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies